Het beleid

Bij Korper-ICT vragen wij persoonsgegevens van jou voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij begrijpen dat jij vertrouwen in ons stelt, en daarom hanteren wij een strikt privacybeleid dat voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ons privacybeleid informeert je over welke gegevens we verzamelen en waarom, wanneer je onze websites gebruikt en/of je inschrijft op werkenbijkorper.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals naam, huisadres, persoonlijk e-mailadres, of Burgerservicenummer (BSN).

Persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening

Als je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor onze diensten, zoals bemiddeling, vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten en we streven naar minimale gegevensverwerking. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere: voor- en achternaam, adresgegevens, land en regio, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, functieniveau, en cv.

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening optimaal te kunnen verlenen. We kunnen deze gegevens op verschillende manieren verzamelen, zoals wanneer je je cv uploadt op onze website, zelf solliciteert op een vacature, of contact opneemt met een van onze medewerkers. Daarnaast verzamelen wij gegevens van jouw carrière via openbare websites, zoals LinkedIn.

Voor begeleiding bij een sollicitatie kunnen we contact opnemen met referenties en details over je huidige arbeidsvoorwaarden ontvangen. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te stemmen op jouw specifieke wensen, en we zullen dit altijd aan jou kenbaar maken.

Als je bepaalde gegevens niet wenst te verstrekken, kun je telefonisch contact met ons opnemen. We zullen dan samen bekijken of we in jouw situatie kunnen bemiddelen zonder de verwerking van deze gegevens.

Van werkgevers verzamelen wij de naam, adres, kantoorgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en de functies van contactpersonen, samen met de contactmomenten en gemaakte afspraken.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens door Korper-ICT:

Wij verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze recruitmentdiensten. Dit omvat onder andere:

  • Het tot stand brengen en onderhouden van een bemiddelingsrelatie;
  • Het bemiddelen tussen kandidaten en werkgevers voor mogelijke opdrachten;
  • Het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures met behulp van specifieke criteria;
  • Het voorleggen van cv's en profielen van kandidaten aan werkgevers ter beoordeling voor de geschiktheid van een project;
  • Het sturen van e-mails met informatie over mogelijke vacatures;
  • Het delen van geanonimiseerde cv's met potentiële opdrachtgevers;
  • Het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en gerelateerde activiteiten;
  • Het uitvoeren van een deugdelijke administratie en het naleven van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Indien je aangeeft geen interesse te hebben, verwerken wij slechts de gegevens die nodig zijn om jouw wens om niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren, zoals je naam.

Ook verwerken wij gegevens van opdrachtgevers voor onder andere het tot stand brengen en onderhouden van een zakelijke relatie, het doen van aanbiedingen, het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, het vastleggen en onderhouden van overeenkomsten met opdrachtgevers, en voor een deugdelijke administratie en opvolging van afspraken.

Toestemming

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming, wanneer dit wettelijk verplicht is, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Je hebt het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór deze intrekking.

Delen van gegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze database Carerix. Wij delen de gegevens van kandidaten en opdrachtgevers binnen onze organisatie indien nodig, om de juiste match te kunnen maken tussen kandidaten en opdrachtgever.

De cv en gerelateerde gegevens van kandidaten worden naar (potentiële) opdrachtgevers verstuurd wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Deze werkgevers bevinden zich voornamelijk binnen de Europese Unie, maar in sommige gevallen kunnen ze ook buiten de EU gevestigd zijn, waarvoor we passende beschermingsmaatregelen afspreken.

In geval van fusie of overname van Korper-ICT kunnen we jouw gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. Je ontvangt hiervan een kennisgeving.

We kunnen jouw gegevens ook delen met derden als dit wettelijk verplicht is, of als dit nodig is als gevolg van een rechtszaak, ter bescherming van onze eigen rechten, of voor de behartiging van onze dienstverlening. We stellen met derden afspraken op om te zorgen voor de juiste eisen aan gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Voor een geslaagde registratie vragen wij om een geldig e-mailadres, maar ook jouw woonplaats, niveau en specialisatie. Dit doen wij om jou zo specifiek mogelijk te kunnen informeren.

Jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te laten opslaan en te gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief kan jij te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief vind jij een koppeling waarmee jij direct jouw abonnement kunt beëindigen. Bovendien kan jij ons te allen tijde informeren over dit verzoek via de contactopties aan het einde van dit Privacybeleid.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen wij aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wanneer wij gegevens verstrekken aan verwerkers die namens ons diensten verlenen, zijn ook zij verplicht om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen.

Bewaartermijnen

Wij houden ons aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaan wij alleen jouw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden.

Wij bewaren jouw gegevens gedurende 2 jaar. Tijdens deze periode kunnen wij een passende opdracht voor je vinden. Als dit niet het geval is, nemen we na 2 jaar contact met je op om te vragen of je wilt dat we je gegevens nog langer bewaren of dat je wilt dat wij je gegevens verwijderen. Wij zullen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren.

Indien jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, kunnen wij jouw gegevens niet uit hun systemen verwijderen. In dat geval dien je zelf deze partijen direct aan te spreken op verwijdering van de gegevens.

Rechten betrokkenen

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun je je uitschrijven. Dit kun je aangeven bij jouw contactpersoon of door een e-mail te sturen naar:

info@korper.nl

Je wordt dan niet meer benaderd en/of bemiddeld door ons. Als betrokkene kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen. Mocht je het niet eens zijn met de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, bestaat voor jou de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

Dit kan via een verzoek per e-mail te sturen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het zou dan ook mogelijk kunnen zijn dat jij bij ons langs moet komen om jou te kunnen identificeren.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en dat wij altijd gezamenlijk tot een oplossing komen.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in onze diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop we met privacygevoelige informatie omgaan, zullen we er alles aan doen om je op de hoogte te brengen. We raden je echter wel aan regelmatig deze pagina te bekijken.

Vragen over privacybeleid

Als je vragen hebt en/of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar info@korper.nl.